Get in touch:

Det finns några olika vägar att ta för att nå mig men för seriösa förfrågningar föredrar jag ett mejl, annars funkar mina sociala medier så som Twitter eller Instagram om du inte vill svänga förbi min stream när jag är live å få ett svar direkt.

There are a few ways to go for you to reach me but for serious inquiries I prefer an email, if that is not the case then my social media profiles work fine like Twitter or Instagram if you don’t want to swing by my stream when I am live to get an answer directly.

Business Build Twitter


Unforgotten?

“Writer of News, Streamer of Games, Builder of the PC’s, Maestro of Commands, Keeper of Confidence, Father of my First Daughter and Speaker of the Swedish.

Unforgotten blev till på 90 talet och redan vid tidig ålder var han intresserad i datorer och spelen som fanns att lira, det började med Half Life och modden CS som kom till strax efter release men det var först när Halo: Combat Evolved släpptes som tävlingsinstinkten väcktes till liv och det lades ner oerhört mycket tid i FPS spel framöver. Under tiden kom intresset för att bygga datorer fram då han fått i uppgift om att fixa familjens prylar och bestämde sig för att hålla fast vid detta å utveckla kunskapen vidare. I 2010 gick han med i Energize å började spela Bad Company 2 på lite högre nivå för att sedan lägga ner karriären efter 3 år för att gå över till AoD (Angels of Death) för lite mer casual play i Battlefield 4. Där i mellan var konsol spel en vän för stunden, det var enkelt och bekvämt men idag sitter Unforgotten ännu bekvämare som Koordninator och Streamer för Prima eSport med en självbyggd dator från 2018.
Fortsättning följer..

Unforgotten was born in the 90’s and at an early age he was interested in computers and games that were available to play, it started with Half Life and the mod Counter Strike that came shortly after release but it was when Halo: Combat Evolved released the competition instincts came to life and he put down a lot of time in FPS games going forward. Meanwhile, the interest in building computers came to when he was tasked with fixing family gadgets and decided to hold on to these skills to further develop the knowledge. In 2010, he joined Energize to start playing Bad Company 2 on a slightly higher level, then quit his career after 3 years to switch to AoD (Angels of Death) for a little more casual play in Battlefield 4. In between then and now, console games was good to him, it was easy and convenient, but today Unforgotten is even more comfortable as a Coordinator and Streamer for Prima eSport with a self-built computer from 2018.

To be continued…

FacebookeMailInstagram
Vi är en spelförening som inriktar oss på eSport och kringliggande verksamheter.
I dagsläget drivs vi som en idéell förening och vi registrerade föreningen 2017-02-16.
Detta efter ungefär ett halvårs arbete med förberedelser och planering.
Vi bedriver idag ett antal eSportslag, en community och även en streamingsektion.
Vi jobbar hårt med att vara en välkomnande community och väljer aktivt att arbeta mot mobbning och utanförskap.
Vi har även valt att där det är möjligt främja en jämn fördelning mellan könen där det är möjligt.
Vår målsättning är att några gånger per år hålla i events runt om i Sverige där vi kan träffas och umgås även IRL,
och att inom communityn anordna mindre online-evenemang och tävlingar som minst varannan månad.

We are a gaming organization that focuses on eSport and surrounding businesses.
We are currently operating as an ideal association and we registered the association 2017-02-16.
This is about half a year’s work on preparation and planning.
We are currently running a number of eSport teams, a community and also a streaming section.
We work hard to be a welcoming community and actively choose to work against bullying and exclusion.
We have also chosen to promote where possible an even distribution between the sexes wherever possible.
Our goal is to keep events around Sweden a few times a year, where we can meet and hang out even IRL,
and to organize smaller online events and competitions in the community at least every two months.
Du hittar oss på en rad olika sociala medier:Hemsida Community FacebookSponsors & Partners


TwitterInstagramFacebook

Buy games & game keys with Green Man Gaming – get the best prices, awesome bundles and exclusive game deals daily!
Siktar på flera fina samarbeten i framtiden!

Aiming for more fine partnerships in the future!

eMail